Docente

Marijke Diel – in 1995 afgestudeerd aan de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten, afdeling Fotografische Vormgeving in Den Haag. Heeft in juni 2014 haar Bachelor for Fine Art and Design in Education (1e graads lesbevoegdheid) behaald bij de HKU te Utrecht. 

Is zelfstandig fotograaf en bekend door haar projecten ‘Carrierevrouwen en Toiletjuffrouwen’.

Goed in portretten bij redactionele verhalen, sprekende reportages en portretten voor bedrijfsbladen en websites.

Verzorgt vanuit haar eigen lespraktijk in Haarlem inspirerende cursussen en workshops voor bedrijven en particulieren. Sinds 1999 docent bij Fotogram.

‘Ik draag mijn kennis, creativiteit en plezier in het vak graag over. Deelnemers leren de basisprincipes, maar ook anders naar foto’s kijken om zo een eigen handschrift te ontwikkelen’.