allyson-2in-1-marijkediel-copy

ik schuif mijn maat van fronsen
opgewekt aan eigen trouw
ontplooid verblind ik mij tot ons en
kleur mijn kenmerken als vrouw